Beställ Bisdata Värderingsrapport

Bisdata Värderingsrapport är en fullständig och omfattande företagsvärdering av ett specifikt företag. Rapporten levereras i en tryckt version via post samt via vår webbplats i PDF-och Excel-format.

Rapporten innehåller följande:

  • Värdet på företaget i SEK
  • Känslighetsanalys - hur värdet påverkas om företagets lönsamhet ökar/minskar med 20%
  • Företagets ekonomiska utveckling över tid
  • Beskrivning av värderingsmodellen
  • Grafer med företagets utveckling i förhållande till branschen
  • Resultat, balansräkning och nyckeltal för de fem senaste åren
  • Förklaringar och definitioner till nyckeltal
  • Excel-fil som innehåller resultat, balansräkning och nyckeltal från de fem senaste åren.
Pris: 6 995 kr
Värderingsrapport