Bisdata Branschrapport

Bisdata Branschrapport

Bisdata Branschrapport finns tillgänglig i ungefär 300 st olika branscher. Rapporten innehåller information om alla företag inom en specifik bransch. Bisdata Branschrapport ger en bild över den totala utvecklingen i branschen, jämförelser mellan olika bolag samt information om den ekonomiska utvecklingen i varje enskilt företag. Rapporten innehåller trendanalyser i branschen, 10 st topplistor över t ex storlek, tillväxt, lönsamhet, utdelningar och värde. Rapporten innehåller också en faktadel med 10 st ekonomiska nyckeltal på respektive företag i branschen från dom 4 senaste åren som t ex en värdeindikator, rating, lönsamhet, tillväxt och utdelningar. Rapporten uppdateras kontinuerligt och 4 digitala samt 2 tryckta leveranser ingår i varje branschpaket.

Bisdata Branschrapport finns tillgänglig i ungefär 400 st olika branscher. Rapporten innehåller information om alla företag inom en specifik bransch. Den ger en bild över den totala utvecklingen i branschen, jämförelser mellan olika bolag samt information om den ekonomiska utvecklingen i varje enskilt företag.

Bisdata Branschrapport innehåller bl a följande:

  • Trendanalys över branschens totala utveckling
  • 10 st topp-100 listor över t ex storlek, tillväxt, lönsamhet, utdelningar och värde
  • En faktadel som innehåller alla företag i branschen med 10 st intressanta ekonomiska nyckeltal från dom 4 senaste åren som t ex en värdeindikator, rating, lönsamhet, tillväxt och utdelningar

Rapporten uppdateras under en ettårs-period och det ingår 4 digitala samt 2 tryckta leveranser i varje branschpaket.

Pris: 6 995 kr