Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 500 500 300
Rörelseresultat (tkr) 464 379 243
Årets resultat (tkr) 7 193 7
Summa eget kapital (tkr) 257 250 57
Rörelsemarginal % 92.8 75.8 81
Avk. eget kapital % 2.8 125.1 0
Soliditet % 0.5 1.1 0.4
Omsättning/anställd (tkr) - - -
Resultat/anställd (tkr) - - -
Lön/anställd (tkr) - - -