Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 3 3 0
Nettoomsättning (tkr) 5 225 3 789 0
Rörelseresultat (tkr) 8 413 6 856 0
Årets resultat (tkr) 6 693 5 978 -
Summa eget kapital (tkr) 94 171 92 478 0
Rörelsemarginal % 161 180.9 0
Avk. eget kapital % 7.2 0 0
Soliditet % 61.5 61.1 0
Omsättning/anställd (tkr) 1 742 1 263 -
Resultat/anställd (tkr) 2 804 2 285 -
Lön/anställd (tkr) 958 818 -