Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 16 15 14 15
Nettoomsättning (tkr) 119 229 130 543 91 111 56 192
Rörelseresultat (tkr) 17 654 13 352 14 449 6 865
Årets resultat (tkr) 13 999 10 485 11 329 5 351
Summa eget kapital (tkr) 31 055 20 635 16 479 5 501
Rörelsemarginal % 14.8 10.2 15.9 12.2
Avk. eget kapital % 54.2 56.5 103.1 0
Soliditet % 54.7 49.9 47.6 43.3
Omsättning/anställd (tkr) 7 452 8 703 6 508 3 746
Resultat/anställd (tkr) 1 103 890 1 032 305
Lön/anställd (tkr) 606 606 654 450