Företagsinformation 2021-12 2020-06 2019-06 2018-06
Antal anställda 4 4 3 1
Nettoomsättning (tkr) 6 854 4 293 5 338 3 612
Rörelseresultat (tkr) 86 269 -3 929 -3 989 -2 828
Årets resultat (tkr) 46 707 -4 312 -4 651 -3 135
Summa eget kapital (tkr) 52 180 5 473 9 785 996
Rörelsemarginal % 1 258.7 -91.5 -74.7 -78.3
Avk. eget kapital % 108 -56.5 -86.3 -669.9
Soliditet % 43.3 17.3 32.2 5.8
Omsättning/anställd (tkr) 1 714 1 073 1 779 3 612
Resultat/anställd (tkr) 14 378 -982 -1 330 -2 828
Lön/anställd (tkr) 835 753 774 1 411