Företagsinformation 2021-07 2020-07 2019-07 2018-07
Antal anställda 8 11 0 15
Nettoomsättning (tkr) 62 624 67 354 54 662 53 039
Rörelseresultat (tkr) 3 143 8 077 5 505 3 165
Årets resultat (tkr) 2 062 4 797 3 483 1 915
Summa eget kapital (tkr) 16 384 14 322 8 096 3 819
Rörelsemarginal % 5 12 10.1 6
Avk. eget kapital % 13.4 55.5 71.8 95.6
Soliditet % 82.6 74.2 63.1 58.2
Omsättning/anställd (tkr) 7 828 6 123 - 3 536
Resultat/anställd (tkr) 393 734 - 211
Lön/anställd (tkr) 694 405 - 245