Företagsinformation 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Antal anställda 25 18 11 6
Nettoomsättning (tkr) 45 080 26 952 17 101 8 586
Rörelseresultat (tkr) 19 205 10 090 5 157 1 477
Årets resultat (tkr) 15 119 7 953 4 048 1 254
Summa eget kapital (tkr) 15 170 8 051 4 098 1 615
Rörelsemarginal % 42.6 37.4 30.2 17.2
Avk. eget kapital % 130.2 130.9 141.7 114.3
Soliditet % 63.4 59.2 57.4 53.8
Omsättning/anställd (tkr) 1 803 1 497 1 555 1 431
Resultat/anställd (tkr) 768 561 469 246
Lön/anställd (tkr) 577 548 611 581