Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 8 8 10 8
Nettoomsättning (tkr) 13 755 12 900 13 683 11 763
Rörelseresultat (tkr) 10 459 6 291 9 310 3 127
Årets resultat (tkr) 10 225 6 189 9 181 3 021
Summa eget kapital (tkr) 11 792 7 567 10 378 3 697
Rörelsemarginal % 76 48.8 68 26.6
Avk. eget kapital % 105.6 69 130.5 112.5
Soliditet % 82.4 78.7 80.1 52.8
Omsättning/anställd (tkr) 1 719 1 613 1 368 1 470
Resultat/anställd (tkr) 1 307 786 931 391
Lön/anställd (tkr) 1 032 939 885 888