Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 5 4 3 4
Nettoomsättning (tkr) 7 200 6 108 0 0
Rörelseresultat (tkr) 178 877 -11 566 -4 263 -1 790
Årets resultat (tkr) 166 455 -14 179 87 2 573
Summa eget kapital (tkr) 1 968 895 1 791 340 1 800 324 13 753
Rörelsemarginal % 2 484.4 -189.4 0 0
Avk. eget kapital % 8.9 -0.8 -1.9 -43.5
Soliditet % 93.8 88.8 98.7 3.9
Omsättning/anställd (tkr) 1 440 1 527 0 0
Resultat/anställd (tkr) 35 775 -2 892 -1 421 -448
Lön/anställd (tkr) 892 970 1 017 842