Företagsinformation 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Antal anställda 7 5 4 4
Nettoomsättning (tkr) 54 855 28 994 16 043 10 125
Rörelseresultat (tkr) 26 331 10 714 3 780 1 242
Årets resultat (tkr) 15 331 6 159 1 894 811
Summa eget kapital (tkr) 32 489 11 996 4 769 2 229
Rörelsemarginal % 48 37 23.6 12.3
Avk. eget kapital % 92.1 98.2 82.3 45.5
Soliditet % 76.8 61.5 45.6 28.6
Omsättning/anställd (tkr) 7 836 5 799 4 011 2 531
Resultat/anställd (tkr) 3 762 2 143 945 311
Lön/anställd (tkr) 538 500 504 482