Företagsinformation 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Antal anställda 23 25 25 24
Nettoomsättning (tkr) 44 735 41 083 36 804 37 332
Rörelseresultat (tkr) 3 387 4 770 2 858 5 512
Årets resultat (tkr) 2 488 2 653 1 587 2 426
Summa eget kapital (tkr) 20 218 17 664 14 019 11 848
Rörelsemarginal % 7.6 11.6 7.8 14.8
Avk. eget kapital % 13.5 23 16.8 44.1
Soliditet % 55.2 50.6 53.6 47.6
Omsättning/anställd (tkr) 1 945 1 643 1 472 1 556
Resultat/anställd (tkr) 147 191 114 230
Lön/anställd (tkr) 712 616 639 619