Företagsinformation 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) 1 599 399 2 499 799
Årets resultat (tkr) 1 599 399 2 499 799
Summa eget kapital (tkr) 9 334 8 135 10 236 8 537
Rörelsemarginal % 0 0 0 0
Avk. eget kapital % 18.3 4.3 26.6 8.7
Soliditet % 100 99.4 100 95
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -