Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 22 23 22 17
Nettoomsättning (tkr) 35 463 32 415 30 048 28 288
Rörelseresultat (tkr) 9 198 8 471 6 071 5 378
Årets resultat (tkr) 7 287 6 640 4 758 4 132
Summa eget kapital (tkr) 8 758 8 071 6 131 5 373
Rörelsemarginal % 25.9 26.1 20.2 19
Avk. eget kapital % 86.6 93.5 82.7 87.9
Soliditet % 57.4 54.9 53.2 53.9
Omsättning/anställd (tkr) 1 612 1 409 1 366 1 664
Resultat/anställd (tkr) 418 368 276 316
Lön/anställd (tkr) 970 830 801 934