Företagsinformation 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 2 4 4 4
Nettoomsättning (tkr) 9 220 9 808 7 200 7 850
Rörelseresultat (tkr) -47 259 -63 898 40 659 36 809
Årets resultat (tkr) -42 740 -60 123 38 081 34 148
Summa eget kapital (tkr) 276 022 318 762 412 885 406 804
Rörelsemarginal % -512.6 -651.5 564.7 468.9
Avk. eget kapital % -18.4 -18.8 9.1 7.2
Soliditet % 42.6 47 64.5 59.1
Omsättning/anställd (tkr) 4 610 2 452 1 800 1 963
Resultat/anställd (tkr) -23 630 -15 975 10 165 9 202
Lön/anställd (tkr) 988 1 272 1 285 1 296