Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) -26 1 469 1 969 9 986
Årets resultat (tkr) -17 731 7 654 8 080 10 000
Summa eget kapital (tkr) 10 903 13 734 14 080 12 000
Rörelsemarginal % 0 0 0 0
Avk. eget kapital % 37.1 -1.5 2.4 141.9
Soliditet % 32.8 80.5 89.2 74.6
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -