Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-08
Antal anställda 10 9 5 3
Nettoomsättning (tkr) 6 855 85 252 58 735 53 034
Rörelseresultat (tkr) -5 542 22 749 16 274 16 028
Årets resultat (tkr) - 13 238 9 639 9 169
Summa eget kapital (tkr) 52 960 59 133 42 614 30 911
Rörelsemarginal % -80.8 26.7 27.7 30.2
Avk. eget kapital % -7.8 34.8 25.9 52.1
Soliditet % 71.2 83.9 83.2 54.4
Omsättning/anställd (tkr) 686 9 472 11 747 17 678
Resultat/anställd (tkr) -554 2 528 2 441 5 343
Lön/anställd (tkr) 614 552 612 650