Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 90 86 83 72
Nettoomsättning (tkr) 703 147 679 343 630 284 562 134
Rörelseresultat (tkr) 145 237 233 307 160 216 121 478
Årets resultat (tkr) 44 507 118 262 71 006 -6 905
Summa eget kapital (tkr) 1 132 630 1 056 363 900 783 785 313
Rörelsemarginal % 20.7 34.3 25.4 21.6
Avk. eget kapital % 7 15.9 4.2 2.7
Soliditet % 15.2 15.9 13.8 13
Omsättning/anställd (tkr) 7 813 7 899 7 594 7 807
Resultat/anställd (tkr) 1 614 2 713 1 930 1 687
Lön/anställd (tkr) 697 675 650 620