Företagsinformation 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Antal anställda 6 6 6 6
Nettoomsättning (tkr) 9 549 18 398 11 826 16 169
Rörelseresultat (tkr) 1 161 2 949 385 1 731
Årets resultat (tkr) 62 333 158 1 459
Summa eget kapital (tkr) 4 291 3 692 3 543 3 685
Rörelsemarginal % 12.2 16 3.3 10.7
Avk. eget kapital % 23 75.5 4.3 38.7
Soliditet % 47.2 35.1 42.6 47.5
Omsättning/anställd (tkr) 1 592 3 066 1 971 2 695
Resultat/anställd (tkr) 194 492 64 289
Lön/anställd (tkr) 667 651 667 874