Företagsinformation 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Antal anställda 54 54 58 62
Nettoomsättning (tkr) 151 848 146 051 140 800 131 725
Rörelseresultat (tkr) 5 953 5 913 7 745 5 966
Årets resultat (tkr) 4 587 4 330 5 953 4 615
Summa eget kapital (tkr) 75 922 71 335 67 005 86 052
Rörelsemarginal % 3.9 4 5.5 4.5
Avk. eget kapital % 6.2 6.3 7.8 5.5
Soliditet % 81 80.4 79.9 77.8
Omsättning/anställd (tkr) 2 812 2 705 2 428 2 125
Resultat/anställd (tkr) 110 110 134 96
Lön/anställd (tkr) 921 833 814 752