Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 3 3 3 3
Nettoomsättning (tkr) 73 576 52 333 48 704 34 359
Rörelseresultat (tkr) 11 017 6 368 6 067 3 909
Årets resultat (tkr) 8 706 5 039 3 562 2 234
Summa eget kapital (tkr) 13 515 9 809 8 771 7 018
Rörelsemarginal % 15 12.2 12.5 11.4
Avk. eget kapital % 74.6 54.2 60.2 55
Soliditet % 73.4 55.5 74.5 49.6
Omsättning/anställd (tkr) 24 525 17 444 16 235 11 453
Resultat/anställd (tkr) 3 672 2 123 2 022 1 303
Lön/anställd (tkr) 1 126 845 790 1 273