Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva elinstallationer samt därmed förenlig verk- samhet.