Företagsinformation 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Antal anställda 6 6 7 8
Nettoomsättning (tkr) 6 686 8 999 12 473 8 795
Rörelseresultat (tkr) -105 1 225 3 171 1 125
Årets resultat (tkr) 1 197 1 232 1 831 1 433
Summa eget kapital (tkr) 2 810 3 658 4 095 2 837
Rörelsemarginal % -1.6 13.6 25.4 12.8
Avk. eget kapital % 10.8 24.5 70.9 36.2
Soliditet % 66.4 65.7 55.7 57.7
Omsättning/anställd (tkr) 1 114 1 500 1 782 1 099
Resultat/anställd (tkr) -18 204 453 141
Lön/anställd (tkr) 611 624 562 507