Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 4 4 4 3
Nettoomsättning (tkr) 18 841 9 286 11 998 13 665
Rörelseresultat (tkr) 4 243 14 796 17 740 12 229
Årets resultat (tkr) 8 284 9 499 17 014 13 859
Summa eget kapital (tkr) 105 762 97 999 86 411 67 874
Rörelsemarginal % 22.5 159.3 147.9 89.5
Avk. eget kapital % 5.8 13.3 17 16.1
Soliditet % 94.7 90.5 92.7 90.1
Omsättning/anställd (tkr) 4 710 2 322 3 000 4 555
Resultat/anställd (tkr) 1 061 3 699 4 435 4 076
Lön/anställd (tkr) 484 499 318 324