Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 9 9 8 6
Nettoomsättning (tkr) 41 982 61 891 52 776 34 838
Rörelseresultat (tkr) 5 413 8 102 7 940 2 198
Årets resultat (tkr) 4 074 6 322 6 207 1 707
Summa eget kapital (tkr) 11 362 12 288 9 066 3 510
Rörelsemarginal % 12.9 13.1 15 6.3
Avk. eget kapital % 34.5 59.2 98.7 63.2
Soliditet % 56.4 57.2 56.2 47
Omsättning/anställd (tkr) 4 665 6 877 6 597 5 806
Resultat/anställd (tkr) 601 900 993 366
Lön/anställd (tkr) 591 581 560 571