Företagsinformation 2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Antal anställda 18 16 16 15
Nettoomsättning (tkr) 92 320 74 240 69 287 66 760
Rörelseresultat (tkr) 8 382 5 009 3 254 3 724
Årets resultat (tkr) 5 169 3 110 2 507 2 280
Summa eget kapital (tkr) 12 092 5 494 4 150 3 743
Rörelsemarginal % 9.1 6.7 4.7 5.6
Avk. eget kapital % 75 81.8 64.5 94.4
Soliditet % 64.6 51.5 47.3 45.3
Omsättning/anställd (tkr) 5 129 4 640 4 330 4 451
Resultat/anställd (tkr) 466 313 203 248
Lön/anställd (tkr) - - - -