Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva entreprenadverksamhet inom mark- och trädgårdsområdet samt fastighetsskötsel samt därmed förenlig verksamhet.