Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 4 6 10 10
Nettoomsättning (tkr) 2 535 2 832 5 457 4 822
Rörelseresultat (tkr) -589 -521 325 631
Årets resultat (tkr) -611 -364 248 352
Summa eget kapital (tkr) 301 662 1 153 903
Rörelsemarginal % -23.2 -18.4 6 13.1
Avk. eget kapital % -126.9 -54.1 24.1 65.5
Soliditet % 27.8 55 61.7 47.7
Omsättning/anställd (tkr) 634 472 546 482
Resultat/anställd (tkr) -147 -87 33 63
Lön/anställd (tkr) 501 445 406 356