Företagsinformation 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Antal anställda 24 19 10 6
Nettoomsättning (tkr) 75 970 71 458 44 123 39 962
Rörelseresultat (tkr) 6 408 4 480 2 606 3 800
Årets resultat (tkr) 2 125 2 562 1 865 2 257
Summa eget kapital (tkr) 14 038 11 641 10 164 8 299
Rörelsemarginal % 8.4 6.3 5.9 9.5
Avk. eget kapital % 44.2 31.9 21.5 42.8
Soliditet % 43 42.2 43.8 44
Omsättning/anställd (tkr) 3 165 3 761 4 412 6 660
Resultat/anställd (tkr) 267 236 261 633
Lön/anställd (tkr) 658 510 636 590