Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 78 70 58 51
Nettoomsättning (tkr) 273 799 230 148 170 555 138 249
Rörelseresultat (tkr) 37 112 29 030 8 308 8 774
Årets resultat (tkr) 25 939 22 279 5 541 5 715
Summa eget kapital (tkr) 57 486 42 856 29 692 24 762
Rörelsemarginal % 13.6 12.6 4.9 6.3
Avk. eget kapital % 57.7 61.1 22.8 28.6
Soliditet % 39.6 44.4 38.2 36.2
Omsättning/anställd (tkr) 3 510 3 288 2 941 2 711
Resultat/anställd (tkr) 476 415 143 172
Lön/anställd (tkr) 512 320 524 446