Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-08
Antal anställda 17 15 6 5
Nettoomsättning (tkr) 83 870 44 567 45 268 33 045
Rörelseresultat (tkr) 4 278 3 769 5 415 4 145
Årets resultat (tkr) 3 796 2 411 2 358 1 981
Summa eget kapital (tkr) 12 386 11 580 10 815 6 888
Rörelsemarginal % 5.1 8.5 12 12.5
Avk. eget kapital % 27.6 27.4 33.3 55.9
Soliditet % 24.4 31.6 24.7 31.5
Omsättning/anställd (tkr) 4 934 2 971 7 545 6 609
Resultat/anställd (tkr) 252 251 677 829
Lön/anställd (tkr) 655 516 714 635