Företagsinformation 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Antal anställda 14 14 15 17
Nettoomsättning (tkr) 63 500 60 778 70 062 68 471
Rörelseresultat (tkr) 10 313 6 785 6 630 5 972
Årets resultat (tkr) 6 688 4 628 4 453 4 293
Summa eget kapital (tkr) 30 225 21 977 25 039 22 796
Rörelsemarginal % 16.2 11.2 9.5 8.7
Avk. eget kapital % 31.3 22.9 21.9 22
Soliditet % 68.3 73.8 74.4 68.9
Omsättning/anställd (tkr) 4 536 4 341 4 671 4 028
Resultat/anställd (tkr) 737 485 442 351
Lön/anställd (tkr) 486 490 487 514