Företagsinformation 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Antal anställda 29 26 26 0
Nettoomsättning (tkr) 91 113 62 436 69 284 66 826
Rörelseresultat (tkr) 11 638 4 593 8 773 8 957
Årets resultat (tkr) 10 494 2 812 5 370 5 298
Summa eget kapital (tkr) 29 731 25 651 22 063 15 235
Rörelsemarginal % 12.8 7.4 12.7 13.4
Avk. eget kapital % 32.8 15 36.6 59.3
Soliditet % 61.8 75.3 60.2 43.2
Omsättning/anställd (tkr) 3 142 2 401 2 665 -
Resultat/anställd (tkr) 401 177 337 -
Lön/anställd (tkr) 737 710 822 -