Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 46 34 49 51
Nettoomsättning (tkr) 66 588 46 335 64 786 62 172
Rörelseresultat (tkr) 12 955 9 255 11 686 10 906
Årets resultat (tkr) 9 285 6 739 6 712 6 166
Summa eget kapital (tkr) 74 872 65 161 58 392 54 699
Rörelsemarginal % 19.5 20 18 17.5
Avk. eget kapital % 13.9 11 15.4 15.8
Soliditet % 53.7 52.7 45.9 43
Omsättning/anställd (tkr) 1 448 1 363 1 322 1 219
Resultat/anställd (tkr) 282 272 238 214
Lön/anställd (tkr) 487 484 420 371