Företagsinformation 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Antal anställda 24 21 27 25
Nettoomsättning (tkr) 41 409 33 675 33 380 29 646
Rörelseresultat (tkr) 5 091 5 158 2 764 2 233
Årets resultat (tkr) 3 948 3 933 3 026 2 831
Summa eget kapital (tkr) 17 558 13 610 11 678 9 587
Rörelsemarginal % 12.3 15.3 8.3 7.5
Avk. eget kapital % 25.3 31.1 19.5 18.6
Soliditet % 54.7 60.7 70.4 63.7
Omsättning/anställd (tkr) 1 725 1 604 1 236 1 186
Resultat/anställd (tkr) 212 246 102 89
Lön/anställd (tkr) 497 438 360 355