Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 1
Nettoomsättning (tkr) 21 736 16 635 21 787 21 360
Rörelseresultat (tkr) -281 -709 1 011 358
Årets resultat (tkr) 0 0 0 279
Summa eget kapital (tkr) 20 547 20 547 20 547 20 547
Rörelsemarginal % -1.3 -4.3 4.6 1.7
Avk. eget kapital % -1.3 -3.2 5 1.4
Soliditet % 91.8 92.1 89.1 87.8
Omsättning/anställd (tkr) - - - 21 360
Resultat/anställd (tkr) - - - 358
Lön/anställd (tkr) - - - 610