Företagsinformation 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Antal anställda 12 12 12 12
Nettoomsättning (tkr) 26 043 24 360 18 135 17 352
Rörelseresultat (tkr) 3 323 3 058 1 348 1 449
Årets resultat (tkr) 1 857 1 724 706 822
Summa eget kapital (tkr) 5 849 4 746 2 367 1 843
Rörelsemarginal % 12.8 12.6 7.4 8.4
Avk. eget kapital % 49.1 66.9 48.6 77.6
Soliditet % 53.7 54.9 36.4 36.7
Omsättning/anställd (tkr) 2 170 2 030 1 511 1 446
Resultat/anställd (tkr) 277 255 112 121
Lön/anställd (tkr) 700 645 636 592