Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 11 11 8 9
Nettoomsättning (tkr) 16 269 16 792 12 612 14 406
Rörelseresultat (tkr) 5 358 4 765 3 100 3 914
Årets resultat (tkr) 4 221 2 702 2 136 2 229
Summa eget kapital (tkr) 6 767 5 263 3 559 3 123
Rörelsemarginal % 32.9 28.4 24.6 27.2
Avk. eget kapital % 69.9 84 74.2 105.7
Soliditet % 70.4 61.3 64.7 55
Omsättning/anställd (tkr) 1 479 1 527 1 577 1 601
Resultat/anställd (tkr) 487 433 388 435
Lön/anställd (tkr) 662 711 793 708