Företagsinformation 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Antal anställda 6 6 6 5
Nettoomsättning (tkr) 42 612 48 919 43 878 21 326
Rörelseresultat (tkr) 9 556 7 766 4 446 338
Årets resultat (tkr) 7 477 5 798 3 443 235
Summa eget kapital (tkr) 21 359 15 882 11 914 9 611
Rörelsemarginal % 22.4 15.9 10.1 1.6
Avk. eget kapital % 40.1 43.8 32 2.3
Soliditet % 71.7 68.6 52.7 69.9
Omsättning/anställd (tkr) 7 102 8 153 7 313 4 265
Resultat/anställd (tkr) 1 593 1 294 741 68
Lön/anställd (tkr) 432 962 941 464