Företagsinformation 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03
Antal anställda 10 8 7 7
Nettoomsättning (tkr) 173 944 67 788 43 748 24 698
Rörelseresultat (tkr) 10 953 4 362 -1 620 -3 293
Årets resultat (tkr) 9 949 2 930 -1 709 -895
Summa eget kapital (tkr) 90 462 80 513 77 582 56 306
Rörelsemarginal % 6.3 6.4 -3.7 -13.3
Avk. eget kapital % 11.6 5 -2.6 -4.6
Soliditet % 45.8 65.4 77 85.3
Omsättning/anställd (tkr) 17 394 8 474 6 250 3 528
Resultat/anställd (tkr) 1 095 545 -231 -376
Lön/anställd (tkr) 1 577 1 548 1 630 1 317