Företagsinformation 2021-06 2020-06 2018-12 2017-12
Antal anställda 3 3 4 4
Nettoomsättning (tkr) 19 000 22 000 26 000 26 000
Rörelseresultat (tkr) -3 000 -20 000 -104 000 -17 000
Årets resultat (tkr) -2 000 3 000 -89 000 121 000
Summa eget kapital (tkr) 4 540 000 4 542 000 4 539 000 4 762 000
Rörelsemarginal % -15.8 -90.9 -400 -65.4
Avk. eget kapital % -0.1 -0.5 -1.9 2.5
Soliditet % 99.6 99.6 94.8 96.6
Omsättning/anställd (tkr) 6 333 7 333 6 500 6 500
Resultat/anställd (tkr) -1 000 -4 444 -26 000 -4 250
Lön/anställd (tkr) 5 333 3 111 17 750 6 500