Företagsinformation 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Antal anställda 10 9 6 6
Nettoomsättning (tkr) 57 797 24 614 21 296 16 661
Rörelseresultat (tkr) 20 403 3 585 1 362 2 104
Årets resultat (tkr) 11 323 1 355 3 15
Summa eget kapital (tkr) 22 626 8 923 6 424 6 567
Rörelsemarginal % 35.3 14.6 6.4 12.6
Avk. eget kapital % 99.9 32.6 13.2 24.2
Soliditet % 51.5 34.4 20 28.2
Omsättning/anställd (tkr) 5 780 2 735 3 549 2 777
Resultat/anställd (tkr) 2 040 398 227 351
Lön/anställd (tkr) 856 604 769 713