Företagsinformation 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Antal anställda 9 8 8 8
Nettoomsättning (tkr) 10 430 9 773 3 042 3 585
Rörelseresultat (tkr) 108 399 -775 -4 720 -19 497
Årets resultat (tkr) 139 349 3 378 -2 570 -19 893
Summa eget kapital (tkr) 456 972 325 623 321 107 323 678
Rörelsemarginal % 1 039.3 -7.9 -155.2 -543.8
Avk. eget kapital % 28.3 -0.3 -2.6 -6
Soliditet % 95 88 85.9 81.6
Omsättning/anställd (tkr) 1 159 1 222 380 448
Resultat/anställd (tkr) 12 044 -97 -590 -2 437
Lön/anställd (tkr) 827 928 870 744