Företagsinformation 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Antal anställda 33 31 30 26
Nettoomsättning (tkr) 43 177 36 805 37 045 32 684
Rörelseresultat (tkr) 9 676 -109 -679 977
Årets resultat (tkr) 10 520 190 -1 691 -226
Summa eget kapital (tkr) 45 932 35 411 35 221 51 363
Rörelsemarginal % 22.4 -0.3 -1.8 3
Avk. eget kapital % 25.6 0.5 -1.9 2.3
Soliditet % 17.3 21.2 21.1 33.1
Omsättning/anställd (tkr) 1 308 1 187 1 235 1 257
Resultat/anställd (tkr) 293 -4 -23 38
Lön/anställd (tkr) 701 731 753 764