Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 5 9 9 9
Nettoomsättning (tkr) 74 342 66 019 59 683 54 699
Rörelseresultat (tkr) 17 636 9 978 7 918 4 829
Årets resultat (tkr) -2 109 -14 114
Summa eget kapital (tkr) 6 057 6 048 5 953 5 966
Rörelsemarginal % 23.7 15.1 13.3 8.8
Avk. eget kapital % 229.5 128.8 132.3 81.6
Soliditet % 16.4 25 24.5 32.6
Omsättning/anställd (tkr) 14 868 7 335 6 631 6 078
Resultat/anställd (tkr) 3 527 1 109 880 537
Lön/anställd (tkr) 1 346 1 130 1 074 1 049