Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 141 102 91 122
Nettoomsättning (tkr) 67 994 45 959 47 929 53 310
Rörelseresultat (tkr) 5 660 5 185 6 544 9 906
Årets resultat (tkr) 2 961 3 255 3 994 5 663
Summa eget kapital (tkr) 21 215 23 194 19 183 14 141
Rörelsemarginal % 8.3 11.3 13.7 18.6
Avk. eget kapital % 20.4 18.9 30.3 72.7
Soliditet % 56.7 64.5 61.3 48.1
Omsättning/anställd (tkr) 482 451 527 437
Resultat/anställd (tkr) 40 51 72 81
Lön/anställd (tkr) 379 365 388 307