Företagsinformation 2021-05 2020-05 2019-05 2018-05
Antal anställda 197 220 219 195
Nettoomsättning (tkr) 660 655 554 057 596 045 576 478
Rörelseresultat (tkr) 317 504 189 987 253 846 253 919
Årets resultat (tkr) 246 405 147 688 193 142 189 206
Summa eget kapital (tkr) 246 505 147 788 193 242 189 306
Rörelsemarginal % 48.1 34.3 42.6 44
Avk. eget kapital % 125 86.6 101 116.3
Soliditet % 56.5 47.9 47 47.1
Omsättning/anställd (tkr) 3 354 2 518 2 722 2 956
Resultat/anställd (tkr) 1 612 864 1 159 1 302
Lön/anställd (tkr) 953 863 888 906