Företagsinformation 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Antal anställda 15 11 13 9
Nettoomsättning (tkr) 45 421 38 420 43 482 38 205
Rörelseresultat (tkr) 7 424 5 286 6 759 5 917
Årets resultat (tkr) 4 393 3 455 4 209 3 457
Summa eget kapital (tkr) 21 910 16 087 16 172 10 958
Rörelsemarginal % 16.3 13.8 15.5 15.5
Avk. eget kapital % 30.6 25.6 38.7 41.2
Soliditet % 55.8 75.6 60.6 60.5
Omsättning/anställd (tkr) 3 028 3 493 3 345 4 245
Resultat/anställd (tkr) 495 481 520 657
Lön/anställd (tkr) 795 788 644 677