Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 602 540 520 460
Nettoomsättning (tkr) 754 329 723 884 711 345 670 473
Rörelseresultat (tkr) 53 554 47 509 38 869 36 657
Årets resultat (tkr) 35 315 32 008 28 200 24 229
Summa eget kapital (tkr) 103 084 85 766 73 500 68 090
Rörelsemarginal % 7.1 6.6 5.5 5.5
Avk. eget kapital % 44.8 46.8 43 43.1
Soliditet % 48 47.6 44.6 42.5
Omsättning/anställd (tkr) 1 253 1 341 1 368 1 458
Resultat/anställd (tkr) 89 88 75 80
Lön/anställd (tkr) 414 428 430 440