Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 24 24 22 22
Nettoomsättning (tkr) 51 972 56 702 41 773 41 752
Rörelseresultat (tkr) 16 666 22 661 10 622 9 757
Årets resultat (tkr) 12 992 17 669 8 071 7 363
Summa eget kapital (tkr) 13 240 17 927 8 292 7 585
Rörelsemarginal % 32.1 40 25.4 23.4
Avk. eget kapital % 83.4 134.8 101.7 75.7
Soliditet % 52.6 53.2 29.8 29.6
Omsättning/anställd (tkr) 2 166 2 363 1 899 1 898
Resultat/anställd (tkr) 694 944 483 444
Lön/anställd (tkr) 1 042 999 897 908